WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji dla narzędzi BOSH wynosi 24 miesiące, a w przypadku profesjonalnego, zawodowego lub porównywalnego zastosowania12 miesięcy. Narzędzia profesjonalne linii niebieskiej oraz przyrządy pomiarowe (z wyjątkiem urządzeń wysokiej częstotliwości, przemysłowych wkrętarek akumulatorowych oraz serwisowych narzędzi pneumatycznych) objęte są przedłużoną 3-letnią gwarancją pod warunkiem dokonania rejestracji narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu pod adresem www.bosh-pt.com/warranty *

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
stosowany był zalecany przez producenta osprzęt, narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane; narzędzie było użytkowane zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem (elektronarzędzia w zielonej obudowie przeznaczone są dla majsterkowiczów i nie powinny być wykorzystywane do profesjonalnych prac zarobkowych); wykonano okresowe przeglądy przewidziane w instrukcji obsługi i normą PN 88E084000/10; wymiany zużytych szczotek węglowych dokonano w Serwisie Centralnym (zużycie szczotek wskazuje na konieczność dokonania przeglądu urządzenia); nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia;

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna, na której odnotowano numer katalogowy i seryjny urządzenia oraz datę sprzedaży, a w przypadku przedłużonej gwarancji 3-letniej dodatkowo certyfikat rejestracyjny i dowód zakupu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej, niewłaściwej eksploatacji, osprzęt (akumulatory, ładowarki) oraz naturalne zużycie podzespołów (np.: szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych).

W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) DHL EXPRESS tel.: 0801 345 345, (dawniej SERVISCO) na adres:
 
CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 WARSZAWA
tel.: (022) 715 44 50, fax.: (022) 715 44 40 -narzędzia przesłane pocztą kurierską
tel.: (022) 715 44 56, fax.: (022) 715 44 41- narzędzia dostarczone osobiście do serwisu w Warszawie


Uwaga: Przeglądy i naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane tylko w Serwisie Centralnym.
Wady usuwane będą w terminie do 14 dni od dostarczenia narzędzia do serwisu.
Nowe narzędzie nie posiada zewnętrznych plomb próba ingerencji grozi utratą gwarancji.

* szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bosh.pl

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza Państwa praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.